Gwarancja najniższej ceny Sapphire - regulaminI. Akcja promocyjna "Gwarancja najniższej ceny na produkty marki Sapphire" (dalej - akcja promocyjna) polega na zaoferowaniu Klientowi sklepu internetowego ABCfitness.pl niższej ceny na produkty marki Sapphire niż oferowana przez konkurencję.

II. Wymogiem niezbędnym do zaoferowania niższej ceny jest zgłoszenie przez Klienta aktualnej oferty dotyczącej produktów marki Sapphire, w której cena produktu jest niższa niż cena oferowana na sklepie ABCfitness.pl

III. Zgłoszenia dokonuje się w postaci wysłania wiadomości mailowej na adres kontakt@abcfitness.pl. W wiadomości mailowej musi znajdować się działający odnośnik do konkurencyjnej oferty z niższą ceną na produkty marki Sapphire.

IV. Organizator akcji, po zweryfikowaniu przesłanego zgłoszenia, zaoferuje cenę, która będzie niższa niż cena oferowana przez konkurencję.

V. Akcja promocyjna dotyczy tylko nowych, fabrycznie zapakowanych produktów marki Sapphire dostępnych w sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi czasowo lub bezterminowo na sklepie internetowym ABCfitness.pl

VII. Akcja promocyjna obowiązuje do momentu jej zakończenia.

VIII. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.