trwa ładowanie

Masz pytania? (+48) 324 118 877

Regulaminy promocji


Regulamin Promocji „ZŁAP OKAZJĘ”

ZAKTUALIZOWANO 09.05.2018r. 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Global Sp. z o.o.  z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL, zwanym dalej Klientem, a Global Sp. z o.o, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana lub robiąca zakupy bez rejestracji w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Global Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem. 

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane w Promocji na specjalnie dedykowanych stronach WWW sklepu internetowego ABCFITNESS.PL „ZŁAP OKAZJĘ”.

6. W ramach Promocji Klient może zakupić jednorazowo ograniczoną liczbę produktów promocyjnych podczas składania zamówienia. Ograniczenie uzależnione jest od charakteru danej Promocji, ilości dostępnych produktów oraz ustalane indywidualnie przez Global Sp. z o.o.

7. Promocja "ZŁAP OKAZJĘ" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi jednocześnie przez Global Sp. z o.o.
Regulamin Wykorzystywania Kuponów Rabatowych

ZAKTUALIZOWANO 09.05.2018r. 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Global Sp. z o.o.  z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży z wykorzystaniem kuponów rabatowych.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL, zwanym dalej Klientem, a Global Sp. z o.o, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana lub robiąca zakupy bez rejestracji w sklepie internetowym ABCfitness.pl.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Global Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

5. W ramach Promocji Sklepu ABCfitness.pl Klient może otrzymać do wykorzystania Kupony Rabatowe w postaci kodu, składającego się z liter, cyfr lub innych znaków.

6. Kupony rabatowe można wykorzystać w koszyku w sklepie internetowym ABCfitness.pl, podczas składania zamówienia.

7. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi jednocześnie przez Global Sp. z o.o.

8. Jeden kupon można wykorzystać tylko raz, podczas jednej transakcji.

9. Global Sp. z o.o ma prawo do zmiany powyższych warunków bez uprzedzenia. Użycie kuponu oznacza akceptację powyższych warunków.

10. Wydawca kuponów rabatowych zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym skrócenia lub przedłużenia Okresu obowiązywania Akcji lub ograniczenia na poszczególne grupy asortymentowe bez uprzedniego powiadomienia.