Regulaminy promocji


Regulamin Promocji „ZŁAP OKAZJĘ”

ZAKTUALIZOWANO 09.05.2018r. 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Global Sp. z o.o.  z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL, zwanym dalej Klientem, a Global Sp. z o.o, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana lub robiąca zakupy bez rejestracji w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Global Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem. 

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane w Promocji na specjalnie dedykowanych stronach WWW sklepu internetowego ABCFITNESS.PL „ZŁAP OKAZJĘ”.

6. W ramach Promocji Klient może zakupić jednorazowo ograniczoną liczbę produktów promocyjnych podczas składania zamówienia. Ograniczenie uzależnione jest od charakteru danej Promocji, ilości dostępnych produktów oraz ustalane indywidualnie przez Global Sp. z o.o.

7. Promocja "ZŁAP OKAZJĘ" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi jednocześnie przez Global Sp. z o.o.
Regulamin Wykorzystywania Kuponów Rabatowych

ZAKTUALIZOWANO 09.05.2018r. 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Global Sp. z o.o.  z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 24 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży z wykorzystaniem kuponów rabatowych.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL, zwanym dalej Klientem, a Global Sp. z o.o, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana lub robiąca zakupy bez rejestracji w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Global Sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem. 

5. W ramach Promocji Klient może otrzymać jednorazowy kupon rabatowy 20zł przy zakupie na minimum 250zł. Ograniczenia uzależnione są od charakteru danego Kuponu, ilości dostępnych produktów oraz inne ustalane indywidualnie przez Global Sp. z o.o.

6. Klient może otrzymać kupon rabatowy w związku z zapisaniem się do Newslettera, Zakupem lub podczas akcji sezonowej.

7. Kupony rabatowe można wykorzystać w koszyku w sklepie internetowym ABCFITNESS.PL, podczas składania zamówienia.

8. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi jednocześnie przez Global Sp. z o.o.

9. Jeden kupon można wykorzystać tylko raz, podczas jednej transakcji.

10. Global Sp. z o.o ma prawo do zmiany powyższych warunków bez uprzedzenia. Użycie kuponu oznacza akceptację powyższych warunków.

11. Wydawca kuponów rabatowych, zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w tym skrócenia lub przedłużenia Okresu obowiązywania Akcji lub ograniczenia na poszczególne grupy asortymentowe bez uprzedniego powiadomienia.